fbpx
Pretraga
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, 15000 Šabac, Srbija, T: +381 15 343 303
Trajanje: 26 Oct 2019 - 26 Oct 2019
Lokacija: Beograd, Srbija
Cena: 1200 dinara
Rezervišite sada!

64. SAJAM KNJIGA U BEOGRADU
26.10.2019. Subota

Program izleta:
Polazak iz Šapca u jutarnjim časovima. Vožnja prema Beogradu i odlazak do crkve Ružica i kapele Svete Petke na Kalemegdanu. Slobodno vreme za obilazak svetinja kao i šetnju po Kalemegdanu. Potom odlazak na 64.Sajam knjiga u Beogradu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Mogućnost odlaska do nekog od tržnih centara nakon sajma. Povratak u Šabac u večernjim časovima. Kraj izleta.

Cena: 1200 rsd

 

Cena obuhvata:
– Prevoz autobusom turističke klase u zavisnosti od broja prijavljenih putnika
– Lilcenciranog turističkog vodiča
– Ulaznicu na 64.Sajam knjiga
– Ogranizaciju i realizaciju programa
Cena ne obuhvata:
– Individualne troškove putnika
Način plaćanja:
– gotovinski prilikom prijave
Napomene:
– Molimo sve putnike da provere pre putovanja da li nemaju neke neplaćene kazne, ukoliko putnik bude zadržan na granici zbog istih agencija ne snosi nikakvu odgovornost
– Rezervacija mesta telefonskim putem, slanjem e-maila putem bez uplate važe 48h, nakon toga se smatra da je putnik odustao od putovanja
– U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred polazak.
– Sedišta u autobusu se popunjavaju po redosledu prijave na izlet
– Za realizaciju ovog izleta potrebno je minimum 45 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana pet dana pred početak putovanja.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja zbog jednostavnije realizacije.
– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora ili ovlašćenog subagenta.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 24č. pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.
– Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.
U skladu sa Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – dr. zakon i 17/2019 – dr. zakon) za izlet nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Nika travel d.o.o. Šabac koja je organizator ovog izleta