Pretraga
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, 15000 Šabac, Srbija, T: +381 15 343 303
Trajanje: 24 Mar 2019 - 24 Mar 2019
Lokacija: Mokra gora - Všegrad
Cena: 1700 dinara
Rezervišite sada!

Provedite dan lepom starom gradu Višegradu

MOKRA GORA – VIŠEGRAD
24-03-2019 Nedelja

Program izleta:
Polazak autobusa iz Šapca oko 05:30 h ispred hotela “Sloboda”. Nastavak vožnje prema Loznici i polazak iz Loznice sa OMV benzinske pumpe u 06.10h. Nastavak vožnje prema Mokroj gori i individualni obilazak Drvengrada. Potom nastavak putovanja i prelazak granice. Obilazak manastira Dobrun koji se nalazi na putu ka Višegradu. Nastavak vožnje kroz klisuru reke Rzav i dolazak u Višegrad. Obilazak Višegrada i  Andrićgrada uz pratnju lokalnog vodiča. Slobodno vreme za individualne aktivnosti a postoji i mogućnosti fakultativnog krstarenja brodom po reci Drini. Polazak za Loznicu i Šabac oko 19h. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

 

Polazak iz mesta
Vreme polaska
Cena odrasli
Cena deca do 12 god.
Šabac
05:30h
1700
1400
Loznica
06:10h
1500
1000

 

Agencija dva dana pre počeka izleta putnike obaveštava slanjem sms poruke o tačnom vremenu i mestu polaska.

 

Cena obuhvata:
– Prevoz turističkim autobusom
– Lilcenciranog turističkog vodiča
– Lokalnog licenciranog turističkog vodiča u Višegradu
– Ogranizaciju i realizaciju programa
Cena ne obuhvata:
– Individualne troškove putnika
– Ulaznicu u Drvengrad (250 dinara)
– Fakultativno krstarenje Drinom ( 5 evra)
Napomene:
– U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred polazak.
– Sedišta u autobusu se popunjavaju po redosledu prijave na izlet
– Za realizaciju ovog izleta potrebno je minimum 45 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana sedam dana pred početak putovanja.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja zbog jednostavnije realizacije.
– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora ili ovlašćenog subagenta.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 24č. pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.
– Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Nika travel d.o.o. Šabac