Pretraga
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, 15000 Šabac, Srbija, T: +381 15 343 303
Trajanje: 26 May 2019 - 26 May 2019
Lokacija: Mokra gora - Všegrad
Cena: 1700 dinara
Rezervišite sada!

KREMNA – MOKRA GORA – DOBRUN – VIŠEGRAD
26-05-2019. Nedelja

Program izleta:
Polazak autobusa iz Šapca oko 05:30 h ispred hotela “Sloboda”. Nastavak vožnje prema Loznici i polazak iz Loznice sa OMV benzinske pumpe u 06.10h. Lagana vožnja prema Tari, gde ćemo obići spomen dom kremanskih proroka, Tarabića čuvenih i čuti priču o njima. Nakon Kremne, odlazimo na  Mokru goru i individualni obilazak Drvengrada. Potom nastavak putovanja i prelazak granice. Obilazak manastira Dobrun koji se nalazi na putu ka Višegradu. PO obilasku manastira, vožnju nastavljamo kroz klisuru reke Rzav i da bi došli u Višegrad. Obilazak Višegrada i  Andrićgrada uz pratnju lokalnog vodiča. Slobodno vreme za individualne aktivnosti a postoji i mogućnosti fakultativnog krstarenja brodom po reci Drini. Polazak za Loznicu i Šabac oko 19h. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

 

Polazak iz mesta
Vreme polaska
Cena odrasli
Cena deca do 12 god.
Šabac
05:30h
1700 din
1400 din
Loznica
06:10h
1500 din
1200 din
Turistička agencija Nika travel putnike obaveštava naj kasnije dva dana pre polaska o tačnom vremenu i mestu polaska na izlet slanjem sms poruke. 

 

Aranžman obuhvata:


– Prevoz autobusom turističke klase u zavisnosti od broja prijavljenih putnika na datoj relaciji
– Lilcenciranog turističkog vodiča
– Ogranizaciju i realizaciju programa
– Obilaske prema programu

 

Aranžman ne obuhvata:


– Individualne troškove putnika
– Putno zdravstveno osiguranje (može se pribaviti u agenciji 120,00 dinara)
– Ulaznicu u Drvengrad 250 dinara po osobi

 

Način plaćanja:


– gotovinski prilikom prijave a naj kasnije 7 dana pre putovanja

 

Napomene:


– Molimo sve putnike da provere pre putovanja da li nemaju neke neplaćene kazne, ukoliko putnik bude zadržan na granici zbog istih agencija ne snosi nikakvu odgovornost
– Rezervacija mesta telefonskim putem, slanjem e-maila putem bez uplate važe 48h, nakon toga se smatra da je putnik odustao od putovanja
– U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred polazak.
– Sedišta u autobusu se popunjavaju po redosledu prijave na izlet
– Za realizaciju ovog izleta potrebno je minimum 45 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana pet dana pred početak putovanja.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja zbog jednostavnije realizacije.
– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora ili ovlašćenog subagenta.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 24č. pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.
– Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Nika travel d.o.o. Šabac koja je organizator ovog izleta