Pretraga
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, 15000 Šabac, Srbija, T: +381 15 343 303
Trajanje: 07 Sep 2019 - 07 Sep 2019
Lokacija: Mađarska - Budimpešta
Cena: 2500 dinara
Rezervišite sada!

Proverite zašto ovaj grad zovu “Kraljica Dunava”
Budimpešta
07-09-2019. subota

 

Program izleta:
Polazak u ponoć petak/subota 06.09./07.09. iz Šapca. Lagana vožnja ka Budimpešti preko Sremske Mitrovice, Rume i Novog Sada. Zadržavanje na graničnom prelazu radi pasoške kontrole i carinskih formalnosti. Nastavak vožnje ka Budimpešti uz pauze radi odmora. Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Po dolasku u Budimpestu obilazak Trga Heroja, dvorca Vajdahunyadi i spomenika Anonimusa…nastavak programa i panoramski obilazak čuvenog Andraši bulevara koji je pod zaštitom UNESKO-a, Opera, Bazilika Sv.Ištvana, zgrada Parlamenta, Lančani most, panorama Budimske tvrđave i Citadele…Potom pešačka tura u pratnji vodiča do čuvene trgovačko-turističke ulice Vaci…slobodno vreme. Fakultativno: krstarenje Dunavom…U večernjim satima povratak ka mestu molaska i oko ponoći dolazak na mesto polaska. Kraj izleta.

 

MESTO POLASKA
CENA PO OSOBI
ŠABAC
2500 din
SREMSKA MITROVICA
2500 din
RUMA
2500 din
NOVI SAD
2500 din
Turistička agencija Nika travel putnike obaveštava o tačnom vremenu i mestu polaska slanjem sms poruke dva dana pre polaska na izlet.

 

Aranžman obuhvata:
– Prevoz autobusom turističke klase u zavisnosti od broja prijavljenih putnika na datoj relaciji
– Lilcenciranog turističkog vodiča
– Ogranizaciju i realizaciju programa
– Obilaske prema programu
Aranžman ne obuhvata:
– Individualne troškove putnika
– Putno zdravstveno osiguranje (može se pribaviti u agenciji 120,00 dinara grupno osiguranje)
– Fakultativno krstarenje Dunavom 15€ po osobi 10€ deca do 12 godina
Način plaćanja:
– gotovinski prilikom prijave a naj kasnije 7 dana pre putovanja
Fakultativni obilasci:
– Krstarenje Dunavom 15€ po osobi 10€ deca do 12 godina (minimum za realizaciju 25 putnika)
Napomene:
– Molimo sve putnike da provere pre putovanja da li nemaju neke neplaćene kazne, ukoliko putnik bude zadržan na granici zbog istih agencija ne snosi nikakvu odgovornost
– Rezervacija mesta telefonskim putem, slanjem e-maila putem bez uplate važe 48h, nakon toga se smatra da je putnik odustao od putovanja
– U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred polazak.
– Sedišta u autobusu se popunjavaju po redosledu prijave na izlet
– Za realizaciju ovog izleta potrebno je minimum 45 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana pet dana pred početak putovanja.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja zbog jednostavnije realizacije.
– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora ili ovlašćenog subagenta.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 24č. pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.
– Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.
U skladu sa Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – dr. zakon i 17/2019 – dr. zakon) za izlet nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Nika travel d.o.o. Šabac koja je organizator ovog izleta