fbpx
Pretraga
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, 15000 Šabac, Srbija, T: +381 15 343 303
Trajanje: 23 Nov 2019 - 23 Nov 2019
Lokacija: Pečuj, Mađarska
Cena: 2290 dinara
Rezervišite sada!
Preuzmite program izleta:

 

 

Pečuj
23.11.2019. subota

Program izleta:
Polazak iz Šapca u 04:00h. Vožnja preko Sremske Mitrovice i Rume ka Novom Sadu i polazak u 05:20h. Nastavak putovanja prema Pečuju sa usputnim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Pečuj. Razgledanje gradskih znamenitosti i upoznavanje grada uz pratnju vodiča centralnim delom grada: Trg Košut Lajoša (Sinagoga, gradska kuća), fontana Žolnai, crkva Milosrdne braće, Kraljeva ulica, Narodno pozorište, hotel Palatinus, Trg Sečenji (džamija, spomenik Sibinjanin janku, spomenik Sv.Trojstvu), Trg Dom (bazilika biskupija, spomenik Francu Listu), ulica katanaca…Slobodno vreme za uživanje u gradu. Polazak iz Pečuja je planiran oko 18h. Dolazak na mesto polaska posle ponoći. Kraj izleta.

 

 

MESTO POLASKA
CENA ODRASLI
CENA DECA DO 10 GOD.
ŠABAC – KOCELJEVA
2290 din
1900 din
SREMSKA MITROVICA
2190 din
1900 din
RUMA
2190 din
1900 din
NOVI SAD
2000 din
1900 din
Turistička agencija Nika travel putnike obaveštava o tačnom vremenu i mestu polaska slanjem sms poruke dva dana pre polaska na izlet.

 

 

Cena izleta obuhvata:
– Prevoz autobusom turističke klase u zavisnosti od broja prijavljenih putnika na datoj relaciji
– Lilcenciranog turističkog vodiča
– Putno zdravstveno osiguranje (može se pribaviti u agenciji 150 dinara)
– Ogranizaciju i realizaciju programa
– Obilaske prema programu
Cena izleta ne obuhvata:
– Individualne troškove putnika
Način plaćanja:
– gotovinski prilikom prijave a naj kasnije 5 dana pre putovanja
USLOVI OTKAZIVANJA:
Do 15 dana pre početka izleta moguć je otkaz uz povraćaj novca ili promenu termina izleta, posle toga moguć otkaz samo uz validnu medicinsku dokumentaciju ili uz zamenu putnika, u protivnom se zaračunavaju storno troškovi, i to:
– 10 dana pre početka izleta agencija zadržava 30% od cene izleta.
– 7 do 3 dana pre početka izleta agencija zadržava 50% od cene izleta.
– manje od tri dana pre početka izleta gencija zadržava 100% od cene izleta.
Agencija će izvršiti potpuni povraćaj uplaćenog novca samo ukoliko za to postoje optimalni razlozi kao što su bolest, smrtni slučaj itd.
Agencija ne snosi odgovornost ukoliko se putnik ne pojavi na polasku iz drugih razloga (ne probudi se na vreme…) i u tom slučaju ne vrši povraćaj novca.
Napomene:
– Molimo sve putnike da provere pre putovanja da li nemaju neke neplaćene kazne, ukoliko putnik bude zadržan na granici zbog istih agencija ne snosi nikakvu odgovornost
– Rezervacija mesta telefonskim putem, slanjem e-maila bez uplate važe 48h, nakon toga se smatra da je putnik odustao od putovanja
– U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred polazak.
– Sedišta u autobusu se popunjavaju po redosledu prijave putnika na izlet
– Za realizaciju ovog izleta potrebno je minimum 45 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana pet dana pred početak putovanja.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja zbog jednostavnije realizacije.
– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 24č. pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.
– Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.
U skladu sa Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – dr. zakon i 17/2019 – dr. zakon) za izlet nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Nika travel d.o.o. Šabac koja je organizator ovog izleta i upisana je u registar turizma BTP 237/2016