Pretraga
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, 15000 Šabac, Srbija, T: +381 15 343 303
Trajanje: 29 Sep 2019 - 29 Sep 2019
Lokacija: Kremna - Drvengrad -Višegrad
Cena: 1700 dinara
Rezervišite sada!

KREMNA – MOKRA GORA – VIŠEGRAD
29-09-2019. Nedelja

Program izleta:
Polazak autobusa iz Šapca oko 05:30 h ispred hotela “Sloboda”. Nastavak vožnje prema Loznici i polazak iz Loznice sa OMV benzinske pumpe u 06.10h. Lagana vožnja prema Tari, gde ćemo obići spomen dom kremanskih proroka, Tarabića čuvenih i čuti priču o njima. Nakon Kremne, odlazimo na Mokru goru i individualni obilazak Drvengrada. Potom nastavak putovanja i prelazak granice. Obilazak manastira Dobrun koji se nalazi na putu ka Višegradu. PO obilasku manastira, vožnju nastavljamo kroz klisuru reke Rzav i da bi došli u Višegrad. Obilazak Višegrada i Andrićgrada uz pratnju lokalnog vodiča. Slobodno vreme za individualne aktivnosti a postoji i mogućnosti fakultativnog krstarenja brodom po reci Drini. Polazak za Loznicu i Šabac oko 19h. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

 

MESTO POLASKA
CENA ODRASLI
CENA DECA DO 10 GOD.
SREMSKA MITROVICA
2000 din
1600 din
ŠABAC
1700 din
1400 din
LOZNICA
1500 din
1200 din
Turistička agencija Nika travel putnike obaveštava o tačnom vremenu i mestu polaska slanjem sms poruke dva dana pre polaska na izlet.
 
 
Aranžman obuhvata:
– Prevoz autobusom turističke klase u zavisnosti od broja prijavljenih putnika na datoj relaciji
– Lilcenciranog turističkog vodiča
– Ogranizaciju i realizaciju programa
– Obilaske prema programu (razgledanje Višegrada i obilazak Kremne)
Aranžman ne obuhvata:
– Individualne troškove putnika
– Putno zdravstveno osiguranje (može se pribaviti u agenciji 120,00 dinara)
– Ulaznicu u Drvengrad 250 dinara po osobi
Način plaćanja:
– gotovinski prilikom prijave a naj kasnije 7 dana pre putovanja
Napomene:
– Molimo sve putnike da provere pre putovanja da li nemaju neke neplaćene kazne, ukoliko putnik bude zadržan na granici zbog istih agencija ne snosi nikakvu odgovornost
– Rezervacija mesta telefonskim putem, slanjem e-maila putem bez uplate važe 48h, nakon toga se smatra da je putnik odustao od putovanja
– U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred polazak.
– Sedišta u autobusu se popunjavaju po redosledu prijave na izlet
– Za realizaciju ovog izleta potrebno je minimum 45 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana pet dana pred početak putovanja.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja zbog jednostavnije realizacije.
– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora ili ovlašćenog subagenta.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 24č. pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.
– Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.
U skladu sa Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – dr. zakon i 17/2019 – dr. zakon) za izlet nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Nika travel d.o.o. Šabac koja je organizator ovog izleta