Pretraga
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, 15000 Šabac, Srbija, T: +381 15 343 303
Trajanje: 25 Aug 2019 - 25 Aug 2019
Lokacija: Perućac - Višegrad - Perućac
Cena: 3800 din
Rezervišite sada!

KRSTARENJE PERUĆAC – VIŠEGRAD – PERUĆAC

25-08-2019. nedelja

Program putovanja:
Polazak autobusa iz Šapca je u 05:00h ispred zgrade Dunav osiguranja. Vožnja prema jezeru Perućac preko Loznice uz reku Drinu. Dolazak na jezero Perućac, granična kontrola i ukrcavanje na brod.
– 08:45h UKRCAVANJE NA BROD
Perućac je turističko naselje udaljeno od Bajine Bašte 13 km, na desnoj obali reke Drine. U neposrednoj blizini je velika brana hidrocentrale, odakle počinje jezero, dugačko 54 km, čiji se veličanstveni kanjon prostire sve do Višegrada.
– 09:00h – 12:30h Krstarenje kanjonom reke Drine do Višegrada
Na plovidbi dugačkoj 52 km uživaćemo u lepoti prirode, u staništima biljnih i životinjskih vrsta Nacionalnog parka Tara, ušću reke Žepe u reku Drinu, proći ćemo kroz najuži deo kanjona, kroz kamp Stari Brod, pored manjih potoka i rečica, srednjovekovnih utvrđenja…
– 12:30h – 14:50h Obilazak Andrićgrada i starog mosta Mehmed-paše Sokolovića, slobodno vreme
Na desnoj, a delom i levoj obali Drine, s obe strane Rzava, koji se tu uliva u Drinu, na istoku Bosne i Hercegovine, prostire se grad Višegrad. Najveću atrakciju ovog grada predstavlja most preko Drine, koji je Mehmed-paša Sokolović podigao 1571. godine, a koji je u svom romanu Na Drini ćuprija opisao Ivo Andrić za koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Od 2014. godine za posetioce je otvoren Andrićgrad, turistički kompleks, čiji je idejni tvorac režiser Emir Kusturica, a koji je inspirisan delima i likovima Ive Andrića. Grad je izgrađen od kamena i predstavlja mešavinu epoha i stilova koji su se smenjivali kroz istoriju ovog područja: vizantijski stil, otomanski period, renesansa, klasicizam.
– 15:00h – 18:30h Krstarenje kanjonom Drine od Višegrada do Perućca, kraj programa
Plovidba kroz rečni tok koji krivuda i prolazi kroz useke, uživanje u zelenoj boji koja odmara oči i unosi iskonski mir u dušu posmatrača. Završetak puta kod hidrocentrale, koja je uzrok nastajanja akumulacionog jezera Perućac. Stvaranje veštačke akumulacije nije narušilo iskonsku lepotu ovog kraja, već je dopunila turističku razglednicu Bajine Bašte.
Nakon povratka kratko slobodno vreme za fotografisanje i sledi povratak ka Šapcu. Dolazak u Šabac oko 23h. Kraj programa i usluga.

 

MESTO POLASKA
VREME POLASKA
CENA ODRASLI
CENA DECA DO 10 GOD.
BEOGRAD
03:30h
4500 din
3000 din
SREMSKA MITROVICA
04:20h
4100 din
2650 din
ŠABAC
05:00h
3800 din
2650 din
LOZNICA
05:35h
3500 din
2300 din

 

Turistička agencija Nika travel putnike obaveštava o tačnom vremenu i mestu polaska slanjem sms poruke dva dana pre polaska na izlet.

 

Pogledajte kako nam je bilo na prethodnom krstarenju:
 
Cena podrazumeva:
– autobuski prevoz na datoj relaciji
– ULAZNICU ZA KRSTARENJE (2500 din odrasli, 1250 din deca do 10 god)
– licenciranog turističkog vodiča
– obilazak Višegrada sa vodičem
– agencijski troškovi
Cena ne podrazumeva:
– individualne troškove putnika
Napomene:
– Molimo sve putnike da provere pre putovanja da li nemaju neke neplaćene kazne, ukoliko putnik bude zadržan na granici zbog istih agencija ne snosi nikakvu odgovornost
– Rezervacija mesta telefonskim putem, slanjem e-maila putem bez uplate važe 48h, nakon toga se smatra da je putnik odustao od putovanja
– U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred polazak.
– Sedišta u autobusu se popunjavaju po redosledu prijave na izlet
– Za realizaciju ovog izleta potrebno je minimum 45 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana pet dana pred početak putovanja.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja zbog jednostavnije realizacije.
– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora ili ovlašćenog subagenta.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 24č. pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.
– Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.
U skladu sa Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – dr. zakon i 17/2019 – dr. zakon) za izlet nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Nika travel d.o.o. Šabac koja je organizator ovog izleta, upisana u registar turizma BTP 237/2016