Pretraga
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, 15000 Šabac, Srbija, T: +381 15 343 303
Trajanje: 13 Oct 2019 - 13 Oct 2019
Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Cena: 1900 dinara
Rezervišite sada!

Da vidimo jel
SARAJEVO
gde je nekad bilo
13-10-2019. nedelja

 

Program izleta:
Polazak iz Beograda u 02:00h potom iz Rume, Sremske Mitrovice i Šapca u 03:45h. Polazak iz Loznice oko 04:30h (OMV benzinska pumpa). Vožnja prema Sarajevu uz nekoliko pauza radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Sarajevo. Razgledanje grada uz pratnju lokalnog vodiča počevši od gradske većnice preko sarajevskih mostova na Miljacki do Baščaršije. Tokom ovog razgleda upoznajemo se sa istorijom i tradicijom Sarajeva kao i sa njegovom današnjicom. Nakon toga, slobodno vreme za uživanje u čarima Sarajeva, grada sevdaha. Mogućnost fakultativnog odlaska na Vrela Bosne. Polazak iz Sarajeva je planiran oko 19.00h. Dolazak na mesto polaska planiran je posle ponoći u zavisnosti od pograničnih formalnosti i stanja na putu. Kraj izleta.

 

MESTO POLASKA
CENA PO OSOBI
BEOGRAD
2300 dinara
RUMA (kod naplatne rampe)
2000 dinara
SREMSKA MITROVICA
2000 dinara
ŠABAC
1900 dinara
LOZNICA
1500 dinara
Turistička agencija Nika travel putnike obaveštava o tačnom vremenu i mestu polaska slanjem sms poruke dva dana pre polaska na izlet.

 

Aranžman obuhvata:
– Prevoz autobusom turističke klase u zavisnosti od broja prijavljenih putnika na datoj relaciji
– Lilcenciranog turističkog vodiča
– Obilazak Sarajeva sa lokalnim vodičem
– Ogranizaciju i realizaciju programa
Aranžman ne obuhvata:
– Individualne troškove putnika
– Putno zdravstveno osiguranje (može se pribaviti u agenciji 120,00 dinara)
– Fakultativni odlazak na Vrela Bosne (500 dinara sa uključenom ulaznicom)
Način plaćanja:
– gotovinski prilikom prijave a naj kasnije 7 dana pre putovanja
Fakultativni obilazak Vrela Bosne:
Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…
Napomene:
– Molimo sve putnike da provere pre putovanja da li nemaju neke neplaćene kazne, ukoliko putnik bude zadržan na granici zbog istih agencija ne snosi nikakvu odgovornost
– Rezervacija mesta telefonskim putem, slanjem e-maila putem bez uplate važe 48h, nakon toga se smatra da je putnik odustao od putovanja
– U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred polazak.
– Sedišta u autobusu se popunjavaju po redosledu prijave na izlet
– Za realizaciju ovog izleta potrebno je minimum 45 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana pet dana pred početak putovanja.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja zbog jednostavnije realizacije.
– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora ili ovlašćenog subagenta.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 24č. pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.
– Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.
U skladu sa Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – dr. zakon i 17/2019 – dr. zakon) za izlet nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Nika travel d.o.o. Šabac koja je organizator ovog izleta