Pretraga
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, 15000 Šabac, Srbija, T: +381 15 343 303
Trajanje: 26 May 2019 - 26 May 2019
Lokacija: Mađarska, Segedin
Cena: 1700 din
Rezervišite sada!
Jedna od najpopularnijih manifestacija u Segedinu je Segedinski festival vina  i  Dani Segedina  izmedju 17. i 26. maja na trgu Sečenji(  Széchenyi tér). Manifestaciju karakteriše mnogobrojna festivalska publika, odlična vina, velika ponuda mađarskih specijaliteta kao i razne rukotvorine koje likalno stanovništvo izlaže na štandovima. Grad dobija jednu posebnu notu lepote pomešanu sa vinom. 

 

Festival vina i mađarske hrane
26-05-2019. nedelja

Program izleta:
Polazak iz Šapca u 05.30h. Vožnja preko Sremske Mitrovice, Rume i Novog Sada prema Segedinu. Zadržavanje na granici radi obavljanja carinskih formalnosti.
Dolazak u Segedin a potom i obilazak grada u pratnji vodiča: Glavni (Sečenji) Trg, Zavetna crkva, Srpska Pravoslavna crkva… Slobodno vreme za obilazak Festivala vina i mađarske hrane na Sečenji trgu. Individualna poseta trznom centru Arkad. Polazak za Srbiju u popodnevnim satima u zavisnosti od vremena dolaska u Segedin. Dolazak u mesto polaska u kasnim večernjim časovima. Kraj izleta.

 

POLAZAK IZ MESTA
VREME POLASKA
CENA ODRASLI
CENA DECA DO 12 GOD.
Šabac
05:30h
1700 din
1300 din
Sremska Mitrovica
05:45h
1700 din
1200 din
Ruma
06:00h
1500 din
1100 din
Novi Sad
06:45h
1200 din
1000 din
Turistička agencija Nika travel putnike obaveštava naj kasnije dva dana pre polaska o tačnom vremenu i mestu polaska na izlet slanjem sms poruke. 

 

Aranžman obuhvata:


– Prevoz autobusom turističke klase u zavisnosti od broja prijavljenih putnika na datoj relaciji
– Lilcenciranog turističkog vodiča
– Ogranizaciju i realizaciju programa
– Obilaske prema programu

 

Aranžman ne obuhvata:


– Individualne troškove putnika
– Putno zdravstveno osiguranje (može se pribaviti u agenciji 120,00 dinara grupno osiguranje)

 

Način plaćanja:


– gotovinski prilikom prijave a naj kasnije 7 dana pre putovanja

 

Napomene:


– Molimo sve putnike da provere pre putovanja da li nemaju neke neplaćene kazne, ukoliko putnik bude zadržan na granici zbog istih agencija ne snosi nikakvu odgovornost
– Rezervacija mesta telefonskim putem, slanjem e-maila putem bez uplate važe 48h, nakon toga se smatra da je putnik odustao od putovanja
– U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred polazak.
– Sedišta u autobusu se popunjavaju po redosledu prijave na izlet
– Za realizaciju ovog izleta potrebno je minimum 45 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana pet dana pred početak putovanja.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja zbog jednostavnije realizacije.
– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora ili ovlašćenog subagenta.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 24č. pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.
– Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Nika travel d.o.o. Šabac koja je organizator ovog izleta