Pretraga
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, 15000 Šabac, Srbija, T: +381 15 343 303
Tim bilding je skup edukativno rekreativnih aktivnosti cija je svrha stvaranje tima u kojeg se može pouzdati. Koncepcija programa podrazumeva snalaženje u novom okruženju, daleko od radnog mesta.Drugim rečima to je niz zabavnih, strateških igara koje tim vaših ucesnika mora rešiti. Moraju se snalaziti u novoj situaciji, zajedno pronalaziti I ostvarivati rešenja. Naravno, timova ima više, pa se oni nadmeću za što bolje rezultate. Naši tim bilding programi obuhvataju razne kreativne fizičke i mentalne aktivnosti na otvorenom. Takav tim bilding je delatvoran I inovativan instrument za analizu interne organizacijske saradnje i komunikacije unutar kompanije. U središtu svakog tim bilding programa nalaze se razvoj tima, međusobne komunikacije i motivacije te kreativno rešavanje problema u nepoznatoj situaciji. Sadržaj pojedinog tim bilding programa se definiše prema potrebama i ciljevima pojedinog korisnika, a glavne aktivnosti koje nudimo su; rafting, kanjonig, preživljavenje u prirodi, jahanje konja. Prema vašim potrebama osmišljavaju se programi i aktivnosti što i diktira cenu programa.
Za više informacija budite slobodni te nas kontaktirajte: info@nikatravel.rs.