fbpx
Pretraga
Trg Šabačkih Žrtava 1/7, 15000 Šabac, Srbija, T: +381 15 343 303
Trajanje: 17 Mar 2019 - 17 Mar 2019
Lokacija: Bosna i Hercegovina, Sarajevo
Cena: 1900 dinara
Rezervišite sada!

Ko je za sarajevsku kahvu i ćevape?
17-03-2019. nedelja

 

Program izleta:
Polazak iz Valjeva u 03.30h i vožnja ka Šapcu. Polazak iz Šapca u 05:00h. Polazak iz Loznice oko 05:45h (OMV benzinska pumpa). Vožnja prema Sarajevu uz nekoliko pauza radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Sarajevo. Panoramno razgledanje grada a potom i pešačka tura uz pratnju lokalnog vodiča. Nakon toga, slobodno vreme za uživanje u čarima Sarajeva, grada sevdaha. Mogućnost fakultativnog odlaska na Vrela Bosne.  Polazak iz Sarajeva je planiran oko 20.00h. Dolazak u Loznicu i Šabac planiran je oko ponoći u zavisnosti od pograničnih formalnosti i stanja na putu. Kraj izleta.

 

Polazak iz mesta
Vreme polaska
Cena odrasli
Cena deca do 12 god.
Valjevo
03:30h

2100 1900

1400
Šabac
05:00h
1900
1400
Loznica
05:45h
1500
1000

 

Agencija dva dana pre počeka izleta putnike obaveštava slanjem sms poruke o tačnom vremenu i mestu polaska.

 

Aranžman obuhvata:
– Prevoz autobusom turističke klase u zavisnosti od broja prijavljenih putnika
– Lilcenciranog turističkog vodiča
– Uslugu lokalnog turističkog vodiča
– Ogranizaciju i realizaciju programa
– Obilaske prema programu
Cena ne obuhvata:
– Individualne troškove putnika
– Putno zdravstveno osiguranje (može se pribaviti u agenciji 120,00 dinara)
– Fakultativni odlazak na Vrela Bosne (500 dinara sa uključenom ulaznicom)
Način plaćanja:
– gotovinski prilikom prijave a naj kasnije 5 dana pre putovanja
Fakultativni obilazak Vrela Bosne:
Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…
Pogledajte fotografije sa prethodnih izleta:
 https://goo.gl/QRvrwX 
https://goo.gl/sxD9ua
 
Napomene:
– Molimo sve putnike da provere pre putovanja da li nemaju neke neplaćene kazne, ukoliko putnik bude zadržan na granici zbog istih agencija ne snosi nikakvu odgovornost
– Rezervacija mesta telefonskim putem, slanjem e-maila putem bez uplate važe 48h, nakon toga se smatra da je putnik odustao od putovanja
– U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred polazak.
– Sedišta u autobusu se popunjavaju po redosledu prijave na izlet
– Za realizaciju ovog izleta potrebno je minimum 45 plativih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana pet dana pred početak putovanja.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja zbog jednostavnije realizacije.
– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije organizatora ili ovlašćenog subagenta.
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Tačno vreme polaska agencija određuje najkasnije 24č. pred putovanje. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.
– Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Nika travel d.o.o. Šabac koja je organizator ovog izleta